Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

  1. Koronavirus haqida

Koronavirus COVID-19 shamollashgao῾xshashxavfliinfeksiyakeltiribchiqaradi, lekinjiddiyoqibatlar, hattoshamollashtufaylio῾lim, nafasyo῾llarivaovqathazmqilishtiziminingishdanchiqishigaolibborishimumkin. Ungachalinishxavfikuchlibo῾lganasosiyguruh– 65 yoshdano῾tgankishilar, lekinbolalarham, yoshlarham, o῾rtayoshdagikishilarhamjabrlanishlarimumkin. Virusodamdamodamgao῾tadiyo῾talgandavaaksirganda, shuningdek, ko῾rishishorqali.

Asosiybelgilari: balandharorat, quruqyo῾tal, nafasqisishi, mushaklardagiog῾riq, qattiqtoliqish, boshog῾rigi, ba῾zanko῾krakdagiog῾riq, ichketish, chanqash, qaytqilish. Belgilarkasallikmuqqanidanso῾ng 14 kundavomidapaydobo῾lisihivako῾pinchaoddiyshamollashgayogrippgao῾xshashimumkin.

Koronavirusdanqandaysaqlanishmumkin:

• jamoat joylariga faqat tibbiy niqobda va qo῾lqopda borish;

•iflos qo῾l bilan yuzga tegmaslik;

• bemorlar bilan muloqot qilmaslik;

• qolni yaxshilab yuvish (30 coniyadan kam emas);

• siz tegadigan yo boshqa odamlar tegadigan yuzalar va narsalarni dezinfeksiya qilish, sovunlab yuvmoq;

• boshqa odamlarga tegmaslik, qo῾l siqishmaslik.

Ko῾proq ma῾lumot: стопкоронавирус.рф

 

2. Chet ellik fuqarolarning Rossiyaga kelish qoidalari

- RFga kimlar kelish huquqiga ega:

RFga kelish imkoni bo῾lgan chet ellik fuqarolarning toifasi распоряжениемПравительстваРФот 16 марта 2020 года №635-р bilan belgilangan http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347693/

Shu jumkadan, bular:

- Rossiya bilan vizasiz safarlar haqida xalqaro shartnomalar amal qiluvchi munosabatlarda bo῾lgan davlatlar fuqarolari, bu fuqarolar RFga yaqin qarindoshi (eri, xotini, ota-onasi, bolalari, otaxoni, farzandxoni, qaramog῾iga olgan kishi va homiysi) vafot etgan holatda bora oladilar, o῾lim haqidagi shahodatnoma yoki ma῾lumotnoma, qarindoshlik darajasini tasdiqlaydigan hujjatlar bo῾lishi sharti bilan.

- RF fuqarolarining oila a῾zolari (eri, xotini, ota-onasi, bolalari, otaxoni, farzandxoni), qaramog῾iga olgan va homiylari bo῾lgan shaxslar, qarindoshlik darajasini tasdiqlaydigan hujjatlar nusxasini taqdim etish sharti bilan.

- RF hududida doimiy yashovchi shaxslar. Bunda Possiya Federasiyasi davlat chegarasini kesib o῾tayotganda yashash huquqi hujjati bo῾lishi shart.

- RF davlat chegarasi orqali havo o῾tkazish-nazoran nuqtalari tranzit yo῾li bilan o῾tadigan shaxslar, bu nuqtadan tashqariga chiqmaslik sharti bilan.

- Chet ellarda yashovchi vatandoshlarni Possiya Federasiyasiga ixtiyoriy kochirishga ko῾maklashishga oid Davlat dasturi qatnashchilari va ularning oila a῾zolari bo῾lgan shaxslar. Bunda Davlat dasturi qatnashchilarining oila a῾zolari bo῾lgan chet ellik fuqarolar ko῾rsatilgan guvohnomada Davlat dasturi qatnashchisi oila a῾zosi sifatida belgi qo῾yilgan taqdirda RFga kela oladilar.

- RFga davolanish maqsadida kelayotgan shaxslar, tibbiy tashkilotdan berilgan, davolanishga taklifni tasdiqlaydigan, davolanish muddati korsatilgan hujjatlar (ularning nusxalari)ni ko῾rsatish sharti bilan yoki Rossiya Sog῾liqni saqlash vazirligi rasmiylashtirgan hujjatlar bo῾lgan taqdirda. Korsatilgan holatni tasdiqlovchi hujjatlar standartlari va namunalari aniqlanmagan. Bunda mazkur hujjatlarning mazmuni chet ellik fuqaroning ko῾rsatilgan safar maqsadini tasdiqlashi zarur.

- Qarovga muhtoj bo῾lgan bemor yaqin qarindoshlari (eri, xotini, ota-onasi, bolalari, otaxoni, farzandxoni), qaramog῾iga olgan va homiqlari bo῾lgan kishilarga qarash uchun RFga kelgan shaxslar, tibbiy tashkilot tomonidan berilgan ularning holatini tasdiqlovchi hujjatlar (hujjatlar nusxasi) va qarindoshlik darajasini tasdiqlovchi hujjat nusxasi.

Mufassal ro῾yxatni mazkur saytdan koring: http://ps.fsb.ru/general/info/covid.htm - Yangi korohavirus tarqalishi davrida RF davlat chegarasidan otish tartibi: Rossiya FXX Chegara xizmati eslatmasi

Chet davlatlar ro῾yxati - bu mamlakatlarning fuqarolari va yashash huquqiga ega yoki doimiy yashash huquqini tasdiqlaydigan boshqa hujjatlari bor kishilar bu mamlakatlardan davlat chegarasi orqali havo o῾tish-nazorat nuqtalari vositasida Rossiyaga kela olishlari mumkin

RAga kelish tartibi:

Chet ellik fuqarolarga pandemiya sharoitida RFga kelish uchun RF Bosh vrachi qarori va RF Hukumatining 26.01.2021dagi 140-raqamli farmoyishiga ko῾ra quyidagilar zarur:

-          Kovid testining salbiy natijasiga oid ma῾lumotnoma

-          Rossiyaga keladigan chet ellik fuqarolar Rossiyaga kelishlaridan 72 soatdan ko῾p bo῾lmagan muddatda berilgan, PSR usulida tadqiq etish natijasida olingan, COVID-19ning yo῾qligini tasdiqlaydigan tibbiy hujjatlarga ega bo῾lishlari zarur. Agar sizda ma῾lumotnoma bo῾lmasa, reysga qo῾ymasliklari turgan gap.

-          Oldindan to῾ldirilgan anketani chegara nazoratida ko῾rsatish zarur https://www.gosuslugi.ru/394604/1

Anketa davlat va munisipial xizmatlar (funksiyalar) Yagona portalida maxsus nusxada to῾ldiriladi www.gosuslugi.ru

 

MAXSUS NUSXA

Rossiya Fedarasiyasi Davlat chegarasini kesib o῾tadigan, mazkur o῾tishga oid qaror haqida ular olishi mumkin bo῾lgan ma῾lumotlarni to῾ldiradigan shaxslar uchun

Davlat va munisipial xizmatlari (funksiyalari) tasdiqlangan nusxa ma῾lumot berib, to῾ldirish uchun quyidagi kataklarga ega:

  1. Familiya
  2. Ism
  3. Otasining ismi
  4. Tug῾ilgan sanasi
  5. Jinsi
  6. Fuqaroligi
  7. Shaxsinitasdiqlovchihujjat: seriya, raqam
  8. Chegaranikesibma῾lumotlar: kutilayotgannazoratnuqtasi, Asos, Idora, Kelishsanasi.

-          RFga kelgandan keyin –3 kun ichida COVID-19 testi topshirish va uning natijalarini Роспотребнадзор ga berish

Kelish tartibiga oid mufassl ma῾lumot:

https://www.gosuslugi.ru/394604/1?from=main – Rossiya Federasiyasiga keluvchilarni qaydga olish «ГосуслугиРФ» portalida

https://www.gosuslugi.ru/400705/1?from=main – Koronavirus infeksiyasiga oid test natijalarini berish «ГосуслугиРФ» portalida

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 – Ma῾lumot Роспотребнадзора РФ

https://russiamedtravel.ru/upload/files/informatsionnaya_pamyatka.pdf - RFga davolanish maqsadida kelishni istagan chet ellik fuqarolar uchun ma῾lumotlat eslatmasi

https://www.kdmid.ru/cd.aspx?lst=cd_wiki&it=/for_foreign.aspx - Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti ma῾lumotlari

https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4157104 - RFga kirishga ijozat berilgan fuqarolar toifasi – Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti ma῾lumotlari

https://studyinrussia.ru/actual/articles/reglament-vezda-v-rossiyu-na-period-karantinnykh-mer/ - Rossiya fan va oliy ta῾lim vazirligi tomonidan karantin davridagi cheklovlar tartibi

 

3) Chet ellik fuqarolarning COVID-19 pandemiyasi davrida RFdagi huquqiy holati

2020-yil 15-martdan 2021-yil 15- iyungacha bo῾lgan davrda to῾xtatilgan:

- Vaqtincha kelish, vaqtincha yashash, shuningdek, doimiy yashash muddatlari;

- Ularga nisbatan kelishni mustaqil nazorat etish yo῾li bilan ma῾muriy chiqarib yuborish haqida qaror qabul qilingan chet ellik fuqarolar va fuqaroligi qo῾q shaxslarning RF hududiga ixtiyoriy kelish muddatlari;

- RFga safar va chiqib ketish maqsadi borasidagi berilgan arizaga, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun belgilangan topshirish muddati talablarini hisobga olmasdan pateyt berish haqidagi ariza bilan murojaat etmoq imkoniyati;

УказаПрезидентаРФот 15.12.2020 N 791 qarorlariga muvofiq http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371188/#dst100006, 2020-yil 15- dekabrdagi holatga ko῾ra havo yo῾li ochilgan chet ellik fuqarolar (shu jumladan,(Qozog῾iston va Qirg῾iziston fuqarolari) uchun, 2021-yil 15-martigacha yuqorida ko῾rsatilgan to῾xtatilgan muddatlarda.

Yuqorida ko῾rsatilgan muddatlar davomida 2020-yil 15-dekabrda havo yo῾llari ochilgan chet ellik fuqarolar uchun havo yo῾llari ochilgan sanadan 90 kundan ko῾p bo῾lmagan muddatga to῾xtatiladi.

Bundan tashqari, ularning fuqarolik mansubiyati hujjatlarining amal qilish muddati 2020-yil 14-martdan so῾ng tugagan barcha chet ellik fuqarolarga RF hududidan chiqib ketishga ijozat beriladi. Chet ellik fuqaroning shaxsi tasdiqlanadigan va u RFda shu sifatda e῾tirof etiladigan hujjatlar bo῾lishi shart.

RF hududidan ma῾muriy chiqarib yuborish yo deportasiya, shuningdek, Rossiya Federasiyasida bo῾lish muddatining qisqartirilishi, qochqinlik maqomidan, muvaqqat boshpanadan mahrum qilish, oldin berilgan viza, ishga ijozat, patent, vaqtincha yashashga ijozat, yashash turlari, chet ellik fuqarolar va fuqaroligi yo῾q shaxslarga berilgan Davlat dasturi qatnashchisi huvohnomalarini bekor qilish borasidagi qarorlar 2021-yilning 15-iyunigacha qabul qilinmaydi.

E῾tibor bering:

2020-yil 16-iyunidan boshlab chet ellikliklarni patentsiz va ishga ijozatsis ishga qabul qilishga boshqa ruxsat berilmaydi!

2020-yil 16-iyunidan boshlab patent va ishga ijozat muddatlari boshqa to῾xtatilmaydi - patentlarni 15-martdagi kabi avans to῾lovlariga ko῾ra uzaytirish zarur !

КоАПРФ moddalariga ko῾ra qalbaki muhojirlik qaydi, yo῾l harakati qoidalarini buzish va hokazolar uchun jarimalar oldingidek solinadi!

RF hududiga kirishga oldingidek ijozat berilmaydi!

Rasmiy xabarlar manbalari:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350638/ - Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 274 (ред. от 02.01.2021) "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371188/#dst100006 - Указ Президента РФ от 15.12.2020 N 791 "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21275006/ - Разъяснения МВД России

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73754036/ - Письмо МВД России от 19 марта 2020 г. N 1/2964 “О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74613368/ - Письмо МВД России от 15 сентября 2020 г. N 1/10382 “По вопросу временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации

 

4) Chet ellik fuqarolar uchun tibbiy yordam

O῾z sogligingiz uchun qayg῾urishingiz zarur. O῾zingizni yomon his qila boshlasangiz, zudlikda yordam so῾rab murojaat qiling. Epidemiya holatida inson hayotiga xavf tug῾ilgan paytda zarur bo῾lgan har qanday tez, zud, to῾xtovsiz tibbiy yordam bepul ko῾rsatiladi, hatto sizda tibbiy polis va boshqa hujjatlar bo῾lmasa ham.

Tez yorlamni 112 yo 103 telefonlari orqali chaqirish mumkin

COVID-19 ga qarshi vaksina muammosi, tez tibbiy yordam, tibbiy muassasaga qongiroq qilib tusha olmaslik masalalari bo῾yicha COVID-19 “qaynoq tahmog῾i” yo 122 yagona raqamiga telefon qilish mumkin. .

2020-yil 27-iyunidan COVID-19 atrofdagilarga xavf tug῾diradigan yuqumli kasalliklar ro῾yxatiga kiritilgan. Agar Siz COVID-19 bilan og῾rigan bo῾lsangiz – Sizga Rossiya Federasiyasida vaqtincha yashash, yo yashash huquqini olish, yoki patent, ishga ijozat olishni rad qilishlari yo bekor qilishlari mumkin.

https://78.мвд.рф/news/voprosi-migrasii -/item/20526425

 

Ko῾proq ma῾lumot:

Rossiya Sog῾liqni saqlash vazirligi “ qaynoq tarmog῾i”: 8-800-200-0-200

Rospotrebnadzorning Yagona maslahat markazi: 8-800-555-49-43

Moskva merining saytidagi koronavirusga oid rasmiy ma῾lumot: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/

Sankt-Peterburg Sog῾liqni saqlash komitetining kecha-kunduzlik axborot tarmog῾i: 8 (812) 63-555-77 zdrav.spb.ru

Sankt-Peterburgdagi homilador ayollar ucuh kecha-kunduzlik “ qaynoq tarmoq”: 8 (952) 288-03-20

Sankt-Peterburgdagi chet ellik fuqarolar uchun tez yordam, shahardagi tibbiy muassasalar va tez yordam bilan muloqot yo῾llari: migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/budte-zdorovy

 

5) Mehnat huquqlari himoyasi

Epidemiyasharoitidaishberuvchisiznisababsizishdanbo῾shataolmaydiyokiisjhaqingiznikamaytiraolmaydi, siznihaqto῾lanmaydiganortiqchaishgachiqishgamajburqilaolmaydi. Shuningdekishberuvchi siznihimoyamoddalari ( niqoblar, qo῾lqoplar) bilanta῾minlashizarur, mehnatrejiminingbarchao῾zgarishlariborasidaimzochekilganholdasizbilankelishishi, ishhaqinio῾zvaqtidavato῾liqtolashi, jarimaga, ishhaqidanchegirishlarga, unikechiktirishgayo῾lqo῾ymasligizarur.

Sizningmehnathuquqlaringizningbuzilishivaishberuvchitomonidano῾ziniihotalashqoidalaribuzilishiborasidaDavlatmehnatnazoratigaxabarberishingizmumkin:

Роструда ningqaynoqtarmog῾i” : онлайнинспекция.рф/covid19

Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге: git78.rostrud.ru, 8 (812) 747-37-85, kecha-kunduzlikqaynoqtarmoq”: 8 (812) 408-90-16

 

6) Ijtimoiy va huquqiy yordam hamda qo῾llov

Vaqtincha yashashga, yashash huquqiga ijozati bor chet ellik fuqarolar, RF fuqarolari oila a῾zolari, shuningdek ko῾p bolali oilalar va keksa kishilar tez ijtimoiy qo῾llov uchun murojaat qilish huquqiga egadirlar.

Siz Sankt-Peterburgda ijtimoiy ko῾mak olish imkoniyati va tartibi haqida СПбГКУ «Центрорганизациисоциальногообслуживания» ning “qaynoq tarmog῾i” orqali bilib olishingiz mumkin: 8 (812) 576-0-576 (ish paytida)

Agar siz chet ellik fuqaro bo῾lsangiz va sizga tezda huquqiy va ijtimoiy yordam zarur bo῾lsa, agar siz mushkul vaziyatga tushib qolsangiz yoki maslahatga muhtoj bo῾lsangiz, ijtimoiy tashkilotlarga maslahat so῾rab murojaat qiling:

 

Sankt-Peterburg sh. va Leningrad viloyati:

- БФ «ПСП-фонд (bepul huquqiy yordam):

8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, psp-f.org, vk.com/pspfond

- Qizil Xochning axborot- maslahat berish markazi (chet ellik fuqaro va fuqaroligi yoq shaxslarga maslahat berish):

8 (800) 333-00-16, spbredcross.org

Shuningdek siz КомитетапомежнациональнымотношениямиреализациимиграционнойполитикивСанкт-Петербургеning “qaynoq tarmog῾i”ga murojaat etishingiz mumkin: 8 (812) 576-28-67, migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru

 

Moskva sh. va Moskva viloyati:

- Комитет «Гражданское содействие» (huquqiyyordam):

8 (495) 681-18-23, 8 (968) 918-98-65, refugee.ru

 

7) Elchixona va konsullik. Vatanga qaytish.

Sizning davlatingiz konsullik va elchixonalari qoshida zud amal qiluvchi shtablar ishlaydi, u erda siz zarur qollov va davlat xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin, shu jumladan, vatanga tezda qaytish masalasida.

 

Ko῾proq ma῾lumot:

 

O῾zbekiston Respublikasining RFdagi elchixonasi: http://www.uzembassy.ru/#

O῾zbekistonning RFdagi Elchixona va bosh konsulliklari qoshidagi epidemiya sharoitida yordam ko῾rsatish masalalari bo῾yicha Tezkor shtablari: http://www.uzembassy.ru/page/1029

O῾zbekistonning Sankt-Peterburgdagi Bosh konsulligi: uzbekistanspb.ru,

+7962 707 5464 (bosh konsul), +7965 070 4444 («Uzbekskie avialinii»),

+7963 320 8358 (Tashqi mehnat muhojirligi agentligi).

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner